Plan "Romeo en Julia" gepresenteerd

Het oude postkantoor op de hoek met de Dr. de Jonghweg staat al geruime tijd leeg.

Scholtens denkt aan twee tegen over elkaar geplaatste appartementencomplexen genaamd Romeo (de hoge van 22 meter) en Julia (de lage van 13 meter hoog).

De plannen zijn woensdagavond gepresenteerd aan buurtbewoners in het leegstaande postkantoor. Er kwamen ongeveer honderd geïnteresseerden op af.

Scholtens heeft werk gemaakt van het probleem van geparkeerde auto's dat steevast opduikt bij dergelijk 'inbreiprojecten'. Waar laat je al dat blik? Tussen Romeo en Julia komt een parkeergarage waarvan het dak wordt omgevormd tot een binnentuin. ,,Op die manier zit niemand uit de buurt tegen een plein vol geparkeerde auto's aan te kijken'', aldus John Noordeloos van Scholtens. Daarnaast komen er naast het gebouw achttien nieuwe parkeerplaatsen, naast de reeds bestaande elf.

Bezonning
Gedacht is ook aan de 'zichtlijnen' en de 'bezonning'. Met name Julia is zodanig bedacht dat de bewoners van de achterliggende rijtjeshuizen weinig last hebben van 'inkijk' in hun achtertuinen. Ook leiden de gebouwen tot beperkte schaduwval in de tuinen van de toekomstige buren. Het idee is de circa 41 woningen op te delen in tien in het goedkope segment, 25 in het middeldure segment en zes in het dure segment.

Noordeloos: ,,Onderzoek wijst uit dat er in Castricum behoefte is aan deze woningen.'' Ten opzichte van de omliggende bebouwing valt de hoogte mee. De flats aan de Dr. de Jonghweg zijn meer dan 30 meter hoog, net als het hoofdgebouw van zorgcentrum De Boogaert.

Gedacht is aan een warme kleur baksteen, in verder wat grijze omgeving.

Scholtens hoopt dat de procedure om het bestemmingplan te wijzigen in september begint en dat de omgevingsvergunning in het eerste kwartaal van 2018 kan worden aangevraagd. Als dat allemaal lukt kan de verkoop in het voorjaar van 2018 worden begonnen en de bouw einde van dat jaar. De oplevering staat medio 2020 gepland.